WORKSHOPS

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՇԱՐՔ*
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, 14-17 ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԳՐԱՆՑՎԵԼ | ENGLISH Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը (ՀԱՀ) և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը (ՀԱՊՀ) համատեղ կազմակերպում են «Կայուն...
Read More