Events

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for February 22, 2019

Day Navigation

Ongoing

Project Management Professional (PMP)® Certification Exam Prep Course

February 4 @ 6:30 pm - March 6 @ 9:30 pm
American University of Armenia, 40 Baghramyan Ave.
Yerevan, Armenia
125000AMD

roject Management Institute (PMI), has named AUA Extension as a Registered Education Provider (R.E.P.) effective July 1, 2014. This proves we have met PMI’s rigorous quality criteria for course content, instructor qualification, and instructional design. Project Management Professional (PMP)® is a worldwide recognized project management credential of the Project Management Institute (PMI® www.pmi.org).(PMP)® credential demonstrates […]

Find out more »

Making Things Happen: Understanding Project Managament

February 12 @ 6:30 am - March 12 @ 9:30 pm
American University of Armenia, 40 Baghramyan Ave.
Yerevan, Armenia
120,000AMD

Do you see Project Management as your future career? Are you interested in working for projects? If YES, this course is a perfect fit for YOU! The course covers the fundamentals of project management, where students learn what project management involves and how to approach it successfully. The course provides students with the opportunity to apply project management principles to real-world situations […]

Find out more »

Intermediate French

February 18 @ 6:30 pm - July 25 @ 8:30 pm
American University of Armenia, 40 Baghramyan Ave.
Yerevan, Armenia
85,000AMD

he French Intermediate level course is designed for students to gain proficiency, through the communicative approach, in coping with everyday situations, social and work-related conversations, as well as being in touch with the customs, holidays and traditions that relate to France. Also, the lessons will enable the student to practice the characteristics of French language, […]

Find out more »

Beginner’s French

February 19 @ 6:30 am - July 26 @ 8:30 pm
American University of Armenia, 40 Baghramyan Ave.
Yerevan, Armenia
85,000AMD

This introductory course is designed for students to gain sufficient proficiency in French to cope with simple everyday situations, routine social conversations and be able to carry on basic conversation at work. The course consists of seven modules of five lessons each. Students are introduced to the characteristics of French language, grammar, alphabet, and pronunciation. […]

Find out more »

Ինչպե՞ս ինքնաներկայանալ և գրավել սոցցանցերը

February 20 @ 6:30 am - March 22 @ 9:30 pm
American University of Armenia, 40 Baghramyan Ave.
Yerevan, Armenia
33,000AMD

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կստանան կիրառական գիտելիքներ սոցիալական ցանցերի և մեսենջերների կիրառման վերաբերյալ: Հիմնական ուղղվածությունը կլինի ինքներկայացումը` self- branding-ը: Մասնակիցները կստանան կիրառական գիտելիքներ տարբեր սոցիալական հարթակներում բովանդակության ստեղծման վերաբերյալ։ Կուսումնասիրվեն մի քանի հիմնական պլատֆորմեր: Մասնակիցները  նաև կտեղեկանան հիմնական տեխնիկական և բովանդակային տարբերություններին, որոնք կարևոր են Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Telegram, Facebook Messenger հարթակներում։ Կներկայացվեն կիրառական գիտելիքներ […]

Find out more »
+ Export Events