PROFESSIONAL COURSES

, ,

21-րդ դարի քաղաքականություն. (հետ)գաղութատիտական, (նեո)լիբերալ, քննադատական և գենդերային հեյացակարգային մոտեցումներ

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ներկայացնել, բացատրել և գործնական օրինակների հիման վրա վերլուծել ժամանակակից քաղաքականության մեջ տիրապետող...
Read More
, ,

Առաջնորդել, ղեկավարել թե՞ համագործակցել. Ո՞րն է ՔՀԿ հատվածի առաջնորդի դերը

Այս դասընթացն անդրադառնում է առաջնորդության հայեցակարգին և առաջնորդի դերին կազմակերպությունների հաջողության և առաջընթացի տեսանկյունից: ...
Read More
, ,

Հաղորդակցություն` արշավներ, առանցքային ուղերձներ և սոցցանցերի արդյունավետ օգտագործում

Այս դասընթացը ներկայացնում է հանրության, շահակիցների, թիրախային խմբերի հետ հաղորդակցման սկզբունքները` սոցիալական ցանցերի, արշավների միջոցով՝...
Read More