SPECIAL CLASSES AND PROGRAMS

, ,

21-րդ դարի քաղաքականություն. (հետ)գաղութատիտական, (նեո)լիբերալ, քննադատական և գենդերային հեյացակարգային մոտեցումներ

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ներկայացնել, բացատրել և գործնական օրինակների հիման վրա վերլուծել ժամանակակից քաղաքականության մեջ տիրապետող...
Read More
, ,

Առաջնորդել, ղեկավարել թե՞ համագործակցել. Ո՞րն է ՔՀԿ հատվածի առաջնորդի դերը

Այս դասընթացն անդրադառնում է առաջնորդության հայեցակարգին և առաջնորդի դերին կազմակերպությունների հաջողության և առաջընթացի տեսանկյունից: ...
Read More
, ,

Հաղորդակցություն` արշավներ, առանցքային ուղերձներ և սոցցանցերի արդյունավետ օգտագործում

Այս դասընթացը ներկայացնում է հանրության, շահակիցների, թիրախային խմբերի հետ հաղորդակցման սկզբունքները` սոցիալական ցանցերի, արշավների միջոցով՝...
Read More
, ,

Ռեսուրսների մոբիլիզացիան եւ ֆինանսական կառավարումը ՀԿ միջավայրում. ճանապարհ դեպի կայունություն

Սույն դասընթացը նախատեսված է ներկայացնել հասարակական կազմակերպությունների համար ռեսուրսների ներգրավման առանձնահատկությունները, հնարավոր...
Read More
, ,

ՔՀԿ-ների համագործակցային ցանց. Համագործակցություն պետական և բիզնես կառույցների հետ. Համագործակցության արվեստը

Մեր օրերում կազմակերպությունների հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ, և հաջողությամբ...
Read More
, ,

Հաշվետվողականություն և անաղարտություն՝ ՔՀԿ ղեկավարում, պատասխանատվություն հանրության և շահառուների առջև

Այս դասընթացը նպատակ ունի ՔՀԿ-ների կողմից ավելի ընկալելի դարձնել իրենց հասարակական առաքելությունը և հաշվետու լինելու անհրաժեշտությունը։...
Read More